Posts Tagged ‘ i. Schwerin ’

Historien om kjønn Klöden fra 18 Generasjoner

Familie-von-Kloeden

Fra innholdet: Navn og tettsteder med samme navn og beskrivelse av emblem av historien om opprinnelsen til sex av Klöden 18 Generasjoner trekke fra den kombinerte gnistret gjennom ekteskap familier: i. Arnstedt, i. Bassewitz, Brandes, i. Brösigke, i. Eickstedt, i. Fahrenholz, i. Goldbeck, i. Hagen, i. Holsten, i. d. Knesebeck, i. Lattorf, i. Lochow, i. Möllendorff, i. Randow, i. Retzow, i. Pipe, i. Rossow, i. Schwerin, i. Sperling, i. Stechow,, i. Treskow, i. Wartenberg, i. Werder, etc., for å nevne bare noen få kilde: Karl  [...]Biographische Denkmale

Karl August Varnhagen von Ense (* 21. 2.1785 i Düsseldorf; † 10. 10. 1858 i Berlin) war ein deutscher Chronist, Erzähler, Biograph, Mitglied des Frankfurter Parlaments, Tagebuchschreiber und Diplomat. Von ihm stammen auch die nachfolgendenBiographischen Denkmale”, die alle als Download zur Verfügung stehen.