Posts Tagged ‘ in. d. Asseburg ’

Uit de nalatenschap van Baron Ferdinand von Achatz van Polistes

Memoires van de Achatz Ferdinand van Polistes (1721-1797) Erbherr naar Falkenstein en Meisdorf. Russische keizerlijke Geheime Raad en Gevolmachtigd Minister op de Rijksdag van Regensburg, Ridders van de Heilige Orde van St. Alexander Nevski en de Dannebrog – van die in zijn nalatenschap handgeschreven papieren… met informatie over de vereniging onder leiding van Asseburgische seks sinds 13. Eeuw, duidelijkheid over, dat in de oudheid was er geen telling van de Polistes, ook die van Polistes en Hagen had geen gemeenschappelijke oorsprong. Een weerlegging[...]