Posts Tagged ‘ Urkundenwissenschaft

Diplomatie : Catechismus van de Diplomatiek, Paleografie, Chronologie en sphragistics

Monogramm-Otto-II-anno-978

Elke traditie is het accrediteren van feiten mondeling overgebracht door middel van verhalende of door middel van schriftelijke vastlegging. De mondelinge traditie is de essentie van de daad niets met elkaar gemeen;