All posts tagged: ULB Münster

Barokowa biblioteka Jodokus Hermann Nünning

TA 7.570 Tytuł wszechstronna biblioteka domu zegarka jest w swej istocie z prywatnej biblioteki Jodokus Hermann Nünning. Jodokus Hermann Nünning (1675-1753) jest pierwszym historykiem, czynienia jako numizmatyk z oświadczeniem z tradycyjnych historii kraju. Jego Sepulcretum, JEDNA 1713 opublikował traktat o obrzędach pogrzebowych, jeszcze 1855 przetłumaczonych na język niemiecki. Jodokus Hermann […]