Posty oznaczone ‘ Uckermark

Biuro Chorin: Historia i zarządzanie

Kloster-Chorin

W którym 1250 Pomorska zamknięty z traktatem Landin miał Brandenburgia margrabiego Johanna I. und Otto III. posiadanie “Sum-Finow kraj” się potwierdziły. Pod rządami zarówno markiza jest również fundacja klasztoru cystersów w Chorin-Mariensee lat 1258. Fundacja trudno było przyczyną podziału przewodu pod Ottonian linii i niszowych Johana. Stare cmentarzysko z Ascanians, Lehnin, pozostał w Ottonian linii, podczas gdy Johann Markgraf dla siebie i jego potomkowie Mariensee-Chorin na pewnym cmentarzu.Wiadomości na temat seksu z Raven

Sex z Raven pochodzi kronika mówi, przez Leutitiern na Pomorzu od. Komunikaty rodziny były pierwotnie niedergelgt w archiwach Brandenburska i Friedland, ale zostały utracone w czasie wojny 30-letniej. Wydaje się,, jakby seks Ravensche był wśród kolonistów, włączyć ponownie toczenie Pribislaw Książę całym roku 1169 elewacja z ziemi w Meklemburgii nazywany. Dokument z klasztoru Sonnenkamp 28. CZERWIEC 1240 Raven wymienia wśród Frater “militibus Christi” Knights of the Sword; dokument książąt[...]