Posts TaggedTreuenbrietzen

Livshistorien til Dr. Martin Kemnitz (1522-1586)

Martin-Kemnitz

Familien kom fra Martin Kemnitz, tilhørte den adelige familien av von Kemnitz, Avledet fra oldtidens vendiske adel i Pommern. Navnet kommer fra den polske ordet “Kamien” og betyr stein. Navnet ble alltid skrevet Kemnitz, til Martin, som skjemaet lateinisierte Chemnitius kom i bruk. Våpenskjold, som fortsatt kan sees i Martini kirke i Brunswick, har over semi-lukket hjelm to små lilje, vevd inn i hverandre på deres stammer, hodet slått ned. In dem  [...]