Posty oznaczone ‘ Book of the Dead ’

Źródła i badawcze dotyczące historii dzielnicy Wiedenbrück

Pfarrkirche St. Vitus

Ogromne zadanie, dr. Phil. Franz Xaver Flaskamp (1890-1985) jako historyk, Archiwista i autor opanował i pozostawić w Wiedenbrück w trakcie swojego życia z jego publikacji. Ogólnie rzecz biorąc, był autorem ponad 100 Publikacje. Są to ważne dla nas genealogów obywateli list, Księga Umarłych, Książki weselne i chrzcielne zapisy.Book of the Dead z klasztoru Norbertanek Zuckau w Gdańsku

Totenbuch

Rękopis zachowany w którym drukowane tutaj Book of the Dead, pochodzi z końca 16. i na początku 17. Wieku i został zachowany w plebanii z Zuckau. Zawiera 197 Arkusze oraz punkty papieru do pustych stron w postaci znaku wodnego Coat Danziger.Book of the Dead z Merseburga, Magdeburg i Lüneburg

Book of the Dead jako pomnik historii imperialnej Zeugnise: Aż do pierwszych dni “Monumental Germaniae historyczny” sięga historii badania tzw Księgi Umarłych Merseburger. 1821 napisał w Archiwum Towarzystwa Historia klasy wcześniejszego niemieckiego Ludwiga Hesse o Codex 129 Merseburger Dombibliothek, w którym kalendarz z wpisami nazw zmarłych świętych i święta poprzedzający Sakramentarz, że Thietmar z Merseburga wykorzystał. 13 Lata później opublikował martwe wpisy z uwagami identyfikacyjnych i sprawiło, że oświadczenie, die heute noch nichts von ihrer  [...]