News Ticker

Throne Siegel

Historia pieczęci

2. Lipiec 2010

System uszczelnienia z czasów starożytnych i średniowiecznych, jednolity, dziedziczone z pokolenia na pokolenie, ciągłego instytucji. Dabei zehrte das Mittelalter in [...]