Posts Tagged ‘ Baptismal ’

Liste over alle fødsler i Nicolai kirke i Greifswald, i år 1701 til 1816

Taufregister-Greifswald

Digital Library of Mecklenburg publisert ovenfor multi-volum arbeid: Liste opp alle i Greifswalder Nicolai kirke og døpte innfødte med et register over alle barn født utenfor ekteskap og en ekstra register over all illegitim fra perioden 1701-1746 Liste opp alle i Greifswalder Nicolai vanlige innfødte i året 1792 til 1816Kilder og forskning på historien av sirkelen Wiedenbrück

Pfarrkirche St. Vitus

En mastodont oppgave, Dr. phil. Franz Xaver Flaskamp (1890-1985) som historiker, Archivar und Autor in Wiedenbrück im Laufe seines Lebens mit seinen Veröffentlichungen bewältigt und hinterlassen. Insgesamt war er Autor von mehr als 100 Publikasjoner. Dazu zählen die für uns Familienforscher wichtigen Bürgerlisten, Bøker av the Dead, Bryllup bøker og barnedåp poster.