All posts tagged: Stipendiaten 1605-1744

Stipendiatenbuch

Book of Fellows uniwersytetach w Giessen i Marburgu

Ta praca jest idealna dla rodziny badań: nazwy stypendystów są dla roku 1652-1690, 1720-1744 i 1748 DO 1774 znaleźć głównie w Giessen University Archives przechowywane maturalnego. Dla pozostałych lat okresu był częścią Kiliana Rudrauff pamiętniku. Die Angaben über Herkunft und Lebensweg der Stipendiaten stammen aus mehreren […]