Posty oznaczone ‘ Stadtentwicklung

Miejska: Artystyczny projekt miastach 1904 DO 1923

stadtbau

Każda nauka, każdy dział techniczny jest zawsze niespokojny, w celu uzyskania jasności celów swoich działań. Jednym z takich obszarów technicznych, artystyczne i działalność gospodarcza miejskich.