Posts TaggedSeegrehna

Etterkommere av kansleren, Dr. Gregor av bro

Gregorius_Brück

Om familien av Dr. Gregor av bro vi slutte fra den tyske adelen Ordliste av Kneschke i bind II side 95 Følgende notater: Brua er en familie-Saxon adel, stamfaren til den berømte, Keiser Karl V. heves til peerage kansler Gregor Brück av. Bortsett fra adelen, hadde han varene Niemegk, Borstendorf, Gräfenheinichen Mädersdorf og brakt til stammen, og med to sønner (Gregor og Christian) fortsetter.