Posty oznaczone ‘ Schulgeschichte Magdeburg

Historia Królewskiej Domgymnasium Magdeburga

Domgymnasium

Kiedy reformacja była jego triumf nad Niemcami, Oni również odbyło się w zlewni magdeburskim. Będąc 1521 augustianów mnich, a od Melchiora Miritz 1522 franciszkanin Jan Fritz i Hans Halberstadt od rektora dystrybuowane z klasztoru augustianów w kazaniach inveighed przed Eberhard Wiedensee nadużyć klerykalny miał, Okazało 1524 rada miasta z całego obywateli nowej doktryny, Okazało ewangelicznego kaznodzieję z Kościołów protestanckich i założył szkołę łacińską miasta, die sehr bald durch hervorragende Rektoren zu einer hohen Blüte  [...]