Posts Tagged ‘ Schachtrupp ’

Kółka małżeństwa społecznej inbredu

Stammtafel-Burchard-Schachtrupp

Badanie to jest podsumowanie wyników pracy dyplomowej stopni (1959) w szkole średniej nauczyciel-Institut w Getyndze. Należy on do serii badań na temat: “Społeczno-historyczne znaczenie społecznej małżeństwa zamkniętego koła inbredu” w północnych Niemczech.