Posty oznaczone ‘ Rhenish szlachta ’

Herbarz pruskiej Nadrenii

Wappen-Groote

Christian Samuel Theodor Bernd był 1811 pracował w bibliotece we Wrocławiu, było 1813 profesura, tylko w Kaliszu w liceum, a dwa lata później w szkole w Poznaniu.