Posts TaggedRheinischer Adels

Armorial av den prøyssiske Rhine-provinsen

Wappen-Groote

Christian Samuel Theodor Bernd hadde vært 1811 jobbet på biblioteket i Wroclaw, mottatt 1813 et professorat, bare på high school i Kalisz og to år senere på en videregående skole i Poznan.