Posts TaggedRenaissance

Skriften Atlas: en samling av de viktigste skriving- og dokumenter fra gamle og moderne

Byzantinische-Initialen-1

Fonten – mellommann for tanke og ord – er også den viktigste bærer av kultur og vitenskap. Det er den åndelige bånd, som brakte i de eldste tider store sinn sitt folk i forhold, til Johann Gutenberg, oppfinnelsen av utskriften skriften geristige livet av middelalderen løftet til nye høyder.Illustrierte Geschichte der deutschen Literatur von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart

Mit geschichtlich wertvollen Lebensbeschreibungen und Abbildungen von Martin Opitz, Klopstock, Lessing, Goethe, Schiller, Emile Zola, von Hoffmannsthal, Arthur Schnitzler, Nietzsche, Tolstoi, Thomas Mann und vielen anderen. Erschienen in Regensburg 1926-1932 von Anselm Salzer.