News Ticker

Rembow

To Die Ritter Ordens zasługi

12. Wrzesień 2009

Wraz z przystąpieniem Fryderyk Wielki Pruski był obok Czarnego Orła (statutu) tylko jeden w Orderu Zasługi 1667 von [...]

Szlachta i duchowieństwo Rambow

16. Sierpień 2009

[nivoslider slug ="domyślne"] Albert of Rambow (Rambovius, Rambau, Rembovius, później nazwano Rembowski) został proboszczem w Seehesten (KSP w dzielnicy Gumbinnen) [...]

Ród Kunheim-Kuenheim

3. Sierpień 2009

Udokumentowane jest seks w 1263 pierwszy raz z Rycerzy Kunz Kuenheim. Był już nazwa siedzibie rodziny, Kienheim, ein Dorf nahe [...]

CV pogrzebowych kazań

27. Lipiec 2009

CV pogrzebowych kazań dać jakiś cenny wgląd w poprzednich żywotach poszczególnych klas, zwłaszcza w kategoriach kulturowych. Bei Handwerkern [...]
%d blogerzy, jak to: