All posts tagged: Imperial Hrabia Rantzau

Henricus-Rantzau

Dom Rantzau – Family Chronicle

Seria Master seksu zaczęła się od filmu dokumentalnego 1226 Johann Ritter wspomniano Ranzow, którzy osiedlili się na Castle Rantzau na Ploen. Służył jako dziedzica w służbie Adolfa IV. i był w 1235 podniesiony do rycerstwa. Johann von Rantzau był założycielem innego Rantzauer linii, die in den folgenden Jahrhunderten die Geschichte Schleswig-Holsteins […]