Posts Tagged ‘ Rambovius ’

Theodore Kallmeyer: De evangeliske kirker og forkynnere Kurland

Prediger-Lexikon

, Pastor i Landsen, har en stor del av livet hans tilbrakte, For å samle inn materiale om historien til den lutherske kirker av Kurland Kurland og en.Register over Albertus universitetet i Königsberg

Albertus-Univ

De artium sertifikater og Albertina Universitetet i Königsberg: Det første bindet dekker årene 1544 til 1656, den andre – 1657-1829, der dritte beinhaltet das Verzeichnis der Namen und Orte, som elevene kom.