News Ticker

Pruskiej Nadrenii

Herbarz pruskiej Nadrenii

12. Styczeń 2011

Christian Samuel Theodor Bernd był 1811 pracował w bibliotece we Wrocławiu, było 1813 profesura, erst in Kalisch am Gymnasium und zwei Jahre später an einem [...]
%d blogerzy, jak to: