Posts TaggedPrätorius

Lucia Dorothea LIESEGANG giftet Johann Gottlieb Lesser av Nordhausen

Klagen må gjøres før 11. November 1729 har funnet sted, fordi på denne dagen giftet Johann Gottlieb Lesser i Preetzer Fleckenskirche Lucia Dorothea LIESEGANG. Siden han i juni 1726 promo feirer i Utrecht er ist, kan være hans kall til Preetz mellom disse to hendelsene Smale. Johann Gottlieb Lesser var personlig lege til hertugen av Plön.