Posts TaggedPomerania

Personlige skrifter og begravelse prekener av Dukes of Pommern og deres familier i årene 1560 til 1663

Philipp_I_von_Pommern

Ved reformasjonen ble de mange stiftelser mottatt, klostrene og sekularisert “Requiem” ble ikke lest. Den ble erstattet med den “Lutherske begravelsesandakt”.