Posts Tagged ‘ Pfalz ’

Emigrasjon lister

Fryktelige trusler om krig, Naturkatastrofer og dårlige økonomiske betingelser har alltid eksistert, og som folk håpet gjennom utvandring til å finne et bedre liv for seg selv og sine familier. Følgende essays og lister over utvandrere (Lister over skip) er tilgjengelig for nedlasting: