Posts Tagged ‘ Ottos ’

De voorouders van Louis Ferdinand Wentz (aan de Korte Pepijn, Koning van de Franken)

Karl-der-Grosse

Louis Ferdinand Wentz, Genealogen van Passion, heeft dit werk voor het nageslacht! Belangrijke genealogen, zoals Karina Kulbach-Fricke en onderzoeksleider Alfred Blömer diende hem goed te helpen,Ontwerp Genealogische Geschiedenis van de Ottoonse tak van de Salische geslacht

Salier

Ontwerp Genealogische Geschiedenis van de tak van de Ottoonse en Salische ras voortgekomen uit hetzelfde huis als lezten naar Nassau over de verdeling van het jaar waarin vorgegangene 1255,Boudewijn van Luxemburg 1285 naar 1354: Aartsbisschop van Trier en keurvorst van het Rijk

Meer dan duizend jaar, als de Ottos Kalrs bekroond met de Rijk van de Grote nieuwe look, Luxemburg wordt gecreëerd. Het heeft zich ontwikkeld vanaf de harde sfeer en het bezit van de grote graven in de gefragmenteerde en vochten voor de komende decennia een deel van de oude Karolingische rijk Centraal, dem Regnum Lotharii Lothars II. Een Tauschakt de historische begin van het huis is zowel Luxemburg en het land en de stad Luxemburg…Antiquitates Gandersheimenses: Of historische beschrijving van Uhralten Kayser Lichen vrijen wereldse rijk-Stifft Gandersheim

Het was de hertog van Saksen Liudolf (+849) (Naamgever van Liudolfinger) in de 852 de pin Gandersheim opgericht. De stad kende een gouden eeuw onder de Liudolfingern 10. Eeuw. Roswitha von Gandersheim leefde rond deze tijd….