Inlägg taggade ‘ Otto Titan Hefner

Siebmachers Wappenbuch

Siebmacher001

Sikten-Arms böcker innehåller 130.000 Wappen i 119 Volymer. 1605 sedan kom en första del av sin “Nya Wappenbuch” med 226 Feast. 1609 den andra med 164 Feast. Under perioden från 1854 till 1967 föreföll nya Sieve. De enskilda volymerna delades in avdelningar. Ansvarig för början var Otto Titan v. Hefner. Men v många kända människor som Heyer. Rosenfeld, A.M. Hildebrandt, G.A. Seyler eller M. Gritzner stod åt sidan och var och en har olika delar till olika levererade volymer.