News Ticker

Austriackie szlachta

Garelli rodzina w Wiedniu

15. Październik 2010

Rodzina Garelli, został napisany przez jednego z, zmarł; pochodzi z Bolonii. Obwohl sie nicht im Sinne der österreichischen Adelshierarchie keinen [...]

Historia dynastii Habsburgów

13. Kwiecień 2010

Europejski dynastii Habsburgów, , którego nazwa pochodzi od ich rodowego zamku Habsburgów w Argowii. Członkowie dynastii powstała pierwsza 1273 und fast [...]