Posts Tagged ‘ Niekammer ’

Niekammer: Pomeranian eiendommene Adressebok

Pommersches-Gueteradressbuch

Liste over alle produkter med detaljer om eiendom, med informasjon om eierne, Leietaker og leder, og en alfabetisk plassering- og enkeltpersoner og en manuell register over de kongelige myndighetene i den provinsen!