Posts TaggedNicolaigemeinde

Bryllup i Nicolai kirken Greifswald 1618 til 1827

Traubuch-Greifswald

Katalog over alle tør i Greifswalder Nicolai kirke par av året 1618-1827 og av alle fødsler 1792-1816 Bryllup: Fødsler: