Posts TaggedNeubürger

Den eldste boken i perioden Stralsund borgere 1319 til 1348

Buergerbuch-Stralsund

Stralsund ble gitt til oppgjøret i kjølvannet av den tyske utvidelse østover i 1234 mellom innkalling prinser Wizlaw jeg. byen charter til Rostock eller. Lübeck modell. Området var på den tiden hovedsakelig av slavere besiedelt.Im 14. Century ble ansett som en viktig hansabyen Stralsund allerede, lik Lübeck.