News Ticker

Namenkunde

Naam van de klant

14. September 2010

De oorsprong en de geschiedenis van familienamen, zijn familienamen afgeleid van functiebenamingen, vanaf de eerste naam van de vader of moeder, Eigenschappen, vom Herkunftsort [...]