News Ticker

Muttrin

Historia rodziny von Zitzewitz

23. Styczeń 2011

Seks jest Zitzewitz, ile lat kronikarze Pomorskie, Wendish pochodzenie na Pomorzu. Pierwsze dokumenty bieżąco z lat 1345 i 1347. [...]