Posts Tagged ‘ Middelalderen ’

Mscr.Dresd.J.1: Sammlung von Bildnissen der Herzöge von Sachsen und Markgrafen von Meissen

Håndskrift, erschienen im 17. Århundre, digitalisiert von der SLUB DresdenDie Ritterburgen und Bergschlösser in Deutschland

Ritterburgen

Band 1 Band 2 Band 3 Band 4 Band 5 Band 6 Band 7 Band 8Geschichte und Kunstdenkmäler der Stadt Reval bis zu Beginn der Schwedenherrschaft

Codex

Die Geschichte Revals unter der schwedischen und russischen Herrschaft Beginn der Dänenherrschaft (1219-1227) Das Interregnum des Schwertordens und Gründung der Stadt (1227-1238) Die weitere Herrschaft der Dänen bis zum Beginn der Ordenszeit (1238-1346) Die Handelsbeziehungen Revals zu Dänenzeit Der innere Zustand der Stadt Reval Reval während der Ordensherrschaft (1346-1561) Die Zeit bis Plettenberg (1346-1494) Die Zeit nach Plettenberg bis zum Eintritt der schwedischen Herrschaft (1535-1561) Die Handelsverhältnisse Ravals während der Ordenszeit Kulturhistorisches…. Reval unter der russischen Herrschaft Quelle: Eugen von Nottbeck: Geschichte und Kunstdenkmäler der  [...]Skriften Atlas: en samling av de viktigste skriving- og dokumenter fra gamle og moderne

Byzantinische-Initialen-1

Fonten – mellommann for tanke og ord – er også den viktigste bærer av kultur og vitenskap. Det er den åndelige bånd, som brakte i de eldste tider store sinn sitt folk i forhold, til Johann Gutenberg, oppfinnelsen av utskriften skriften geristige livet av middelalderen løftet til nye høyder.Medieval kunstnere og ordfører i Niedersachsen og Westfalen

Mittelalterliche-Kuenstler

In dem vorliegenden Werk werden die Künstler und Werkmeister aufgeführt, sine prestasjoner i arkitektur, Artistry, Gießkunst og maleri provisjoner. Gjelder strekker fra IX. Tallet til slutten av XVI. Århundre.