News Ticker

Military History

Odnośniki historii wojskowości

5. Listopad 2012

Listy z: Muzeum Poczty i Telekomunikacji Fundacja posiada największą na świecie kolekcję niemieckich niezagospodarowanej listów wojennych. Listy z [...]