News Ticker

Meurer

Ordføreren i Hamburg og deres familier

28. September 2010

Listen av Hamburg ordføreren siden reformasjonen er veldig lang. Uten blodsutgytelse var protestantisk Hamburg. Siden 1510 var den byen som en keiserlig by. Det [...]