Posts Tagged ‘ Doopsgezinde Directory ’

Danziger familiegeschiedenis berichten

rambow

Jaar 1929 Tien jaar Genealogical Society, Het wapen- en zegelkunde in Gdansk Gdansk bron klant De kerk registers van de Danzig gebied in de staat archieven, de gemeentesecretaris naar Gdansk 1650 De stamboom van de familie Groddeck Hans Albert Hohn Feldt