Posts Tagged ‘ Marsilius

Bijdragen aan de geschiedenis van de Becker familie

Het verhaal begint met Jacob Becker van Beckers, de eerste predikant in Wahlscheid. Zijn mandaat liep van 1565-1580. Bijgevolg Anthony Becker, Geboren op 29. Juni 1513 Meschede en kapelaan in de St.. Nicolai en Rostock. Ferner Conrad Becker, die als Dr. theologie 1587 ministerii wordt genoemd als inspecteur in Hildesheim, waar hij 1588 gestorven. John Becker was 1545 geboren in Lennep en is in de eerste predikant in Lennep en 1567 Aalmoezenier in Elberfeld. 1585 riep hem naar de raad van de stad Essen als[...]