All posts tagged: Litwa

Siegel-Polen

Seal średniowiecznej Polsce, Litwa, Śląsk, Pomorze i Prusy

Wkład w promowanie dyplomatyczny, genealogiczny, numizmatycznych i historii sztuki studia słowiańskiej pierwotnie część monarchii pruskiej, z historycznych notatek i szczegółowy opis każdej z uszczelką. Praca zaczyna się od pieczęci księcia Leszka Mądrego, który 1194 po śmierci ojca, Kazimierz sprawiedliwy nawet w dzieciństwie był. In diesem Buch finden wir […]