All posts tagged: Kurmainz

Family Road Sign

De abt Gottfried Bessel (1672-1749)

Het oudste familielid was de grootvader van abt, Peter Bessel. De vader, Johann Georg Bessel, moet ofwel koddig in Silezië of over Erfurt. 1628 geboren worden. De eerste versie is te vinden 1656 in de detachering Taufmatrikeln, waar Johann Georg van Bessel 27. VII. men ook getaufen als peetvader van de naam Johann Georg […]