Posts Tagged ‘ Kurland ’

Album Curonorum: Wykaz członków Curonia 1808 DO 1883

Album-Curonorum

Komisja Historyczna Curonia gdyby w 1873 Zadaniem, Lista byłych stypendystów Korpusu wraz.Theodore Kallmeyer: Kościołów Ewangelickich i kaznodzieje Kurlandii

Prediger-Lexikon

[wpseo]Theodore Kallmeyer[/wpseo], Pastor w Landsen, posiada dużą część swojego życia spędził, Materialien zur Geschichte der lutherischen Kirchen Kurlands und zu einem kurländischen [wpseo]Encyklopedia kaznodzieja[/wpseo] zu sammeln.Uwagi i aktualności do historii rodziny hrabiów i książąt od Lieven 1269

Lieven

Scena z tej rodziny odgrywa w obszarze Morza Bałtyckiego i obejmuje rosyjskie prowincje nadbałtyckie Inflant, Estonia i Kurlandia wraz z przyległymi obszarami Litwy. Historia rodziny zaczyna się na brzegu Dźwiny.Towary Kurlandia Chronicles ze źródeł dokumentalnych

Gueter-Urkunden-Kurland

Rząd Kurland był Estonia oprócz istniejących wtedy gubernatorstw (dzisiejsza północna część Republiki Estonii) i Inflanty, trzecia rosyjskich Ostseegouvernements, które od Bałtyku szlachty niemieckiej przełożonymi.Monumenta Livoniae Antiquae

Livoniae

Monumenta Livoniae Antiquae : Kolekcja kronikach, DONOSIĆ, Dokumentów i innych pism pomników i eseje, które wyjaśnić historię Liv-, Ehst- i Kurlandii tych służyć.