All posts tagged: Charlemagne

Karl-der-Grosse

De familie Liesegang en hun afstamming van Karel de Grote

Tot slot is het mogelijk om inzicht te krijgen in de meest kerkverslagen, als definitieve bevestiging van jarenlang onderzoek op mijn familie. Will and Testament, een familiekroniek, talloze Lehnbriefe, de kopie van de Hayner boek met de geschiedenis van de stad werd verwoest in Fleglerkrieg Bettlershayn (Teken. Een 19k I, Nee.. 615) en Handelingen van de Hayner burgemeester (u.a. Liesegang) van eeuwen, geleverd […]