Posts Tagged ‘ Charlemagne ’

De familie Liesegang en hun afstamming van Karel de Grote

Karl-der-Grosse

Tot slot is het mogelijk om inzicht te krijgen in de meest kerkverslagen, als definitieve bevestiging van jarenlang onderzoek op mijn familie. Will and Testament, een familiekroniek, talloze Lehnbriefe, de kopie van de Hayner boek met de geschiedenis van de stad werd verwoest in Fleglerkrieg Bettlershayn (Teken. Een 19k I, Nee.. 615) en Handelingen van de Hayner burgemeester (u.a. Liesegang) van eeuwen, me reeds voorzien van uitgebreide historische achtergrond.De voorouders van Louis Ferdinand Wentz (aan de Korte Pepijn, Koning van de Franken)

Karl-der-Grosse

Louis Ferdinand Wentz, Genealogen van Passion, heeft dit werk voor het nageslacht! Belangrijke genealogen, zoals Karina Kulbach-Fricke en onderzoeksleider Alfred Blömer diende hem goed te helpen,