Posty oznaczone ‘ Kaiserreich

Historia Welforum: Historia i genealogia Guelph

Welfen-Stammbaum

Welf więc ojcem syna, który został nazwany Eticho i córkę Judith. Doprowadziło to cesarz Ludwik Judith d. Fromme, (Syn Karola d. Duży) po śmierci jego żony Irmingard z którą miał trzech synów (Lothar, Pepin i Louis) domu jako żona. Urodziła Charles d. Kahler, kto wygrał w podziale królestwa i Francji 45 Lat rządził, przybył, gdy jego bracia, Lothar i Louis w Włochy i Niemcy będą rządzić. Pepin 3. Syn zmarł. Eticho  [...]Alfred von Kiderlen-Wachter (1852-1912) dyplomatyczna życie w Imperium

Forsbach, Ralf: Z serii Komisji Historycznej w Bawarskiej Akademii Nauk, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1997 Pasmo 1 und Band 2Lothar von Supplinburga

Tradycja przodków cesarza Lothara nie sięga daleko. Wzniesiony przez ojca Gebhard powiedział hrabiów Supplinburga wydaje się mieć pewne znaczenie dla. Ale podczas genealogiem Zesłania Gebhards macierzystych dalej biec, ukrywają imię ojca. Aby to wyjaśnić, Było to zadanie dla tej książki. Płeć matka Tommy'ego, są bogatym źródłem. Miała na imię Jadwiga i pochodziła z rodziny hrabiów bawarskim Formbach. Ihre Genealogie behandelt eingehend die Sächsische  [...]