Posty oznaczone ‘ Rocznik ’

Rocznik Towarzystwa Historii Nowej Marchii

Z rocznych sprawozdań finansowych Towarzystwa Historii Nowej Marchii (Nowe odcinki Pisma) I ausgewühlt trzy kolejne edycje. Istnieją książki 3 DO 5 z lat 1926-1928. Oni sobie z kopyta klasyfikacji 1718 i 1719 ze składek rodzin- Neumark i historia gospodarcza gmin wiejskich, opublikowany przy wsparciu Komisji Historycznej. Podstawie osobistego, oficjalne i ekonomiczne warunki w gminach wiejskich była wieś porządku. Miała zgodę na prowincji, uważa, ale także przepisy szczególne dotyczące poszczególnych powiatów, których cechy, durch  [...]Rocznik dla genealogii i heraldyki sphragistics

Wappen-Luedinghausen

W kolejnych tomach w Dzienniku genealogii, Heraldyka i sphragistics, opublikowana przez Towarzystwo Kurlandii dla literatury i sztuki znajdują się między innymi następujące tabele genealogiczne: Rodowód Henry Adolph Kursell i jego potomków, Pochodzenia polskiego oddziału von Heyden Klot i pola, Genealogia rodziny Plettenberg, Genealogia rodziny saskiej gołębia, Drzewo genealogiczne Krzysztofa von Sacken, Rodzina Grothus