All posts tagged: Hohenstaufen

Ostatnio Hohenstaufen

Moc i pozycja Kościoła i partii Hohenstaufów po śmierci cesarza Fryderyka II, z przeniesieniem korony Sycylii do Edmunda Anglii… Kolejny rozdział poświęcony jest królowi Manfred ze śmiercią Innocentego IV vonPapst, podwójne wybory Roku 1257 w Niemczech, bitwa Montaperto, die Belehnung des Grafen Karl von Anjou […]