All posts tagged: Heider-Indices

Nowy na www.GenTeam.at: ponad 240.000 Nowe wpisy

1 20.742 Nowe nekrologi z NPR 1901-1918: Wszystkie nekrologi (Parten), nowi w Wolnej Prasy, Wiedeń, MIĘDZY 1864 i 1918 publikowane są, niż jej własne bazy danych, aby zobaczyć www.GenTeam.at. Dostępne są rodzina, Imię, Nazwa i rok urodzenia. Przez określonego linku każdy wpis, aby przejść bezpośrednio do parte. […]