Posty oznaczone ‘ half million views

The 10 most popular items in my genealogy blog

Gromadzenie list przodków i aktualności z rodzin szlacheckich, w porządku alfabetycznym 13,169 Nekrologi z Kolonii i Düsseldorfie obszaru 11,471 Wykazy emigracyjne (emigrants) 10,204 Adelslexika 9,884 Listy przodków i historii burżuazyjnych rodzin alfabetycznie 8,574