Posty oznaczone ‘ Habsburg ’

Wenceslai Hagecii z Libotschan czeskiego Chronicle: Z pochodzenia swego księcia Czech, Książęta i królowie

Boehmische-Chronik

Wenceslai Hagecii z Libotschan, Czeski Kronika, Pochodzenie Czechach, ich królów i Hertzogen, Hrabiowie i Ankunfft szlachta, rycerskich turniejach i ćwiczeniach, z wewnętrznie- i zagranicznych wojen, Fortyfikacje w kraju i miasta :Tablice genealogiczne z książąt śląskich

Piasten

Piastów zrodził liczne książąt i królów, przed do 1370 wymarły. Imię założyciela i patriarcha był Piast, Książę Polan + PRZY 870Historia hrabiów i panów Moers

Schloss-Moers

Pierwszy posiadanie panów do Moers nie było znaczące. Była Hrabia i Pan Baerl, Lords of Asberg, Homberg i wielu zagranicznych własnościowe mieliśmy tutaj, welches die Grafen von Moers nach und nach durch Kauf, Przydzielony do małżeństwa i dziedziczenia są. Życie hrabiego Teodoryka II. zbiega się z życia i rządów hrabiego Rudolfa z Habsburga, na 30. Wrzesień 1273 do Frankfurtu i dalej do wybranego króla 24. Oktober desselben Jahres von Erzbischof Engelbrecht in Aachen gekrönt  [...]Die Welt der Habsburger

Die vir­tu­el­le Aus­stel­lung „Die Welt der Habs­bur­ger“ bie­tet ei­nen um­fas­sen­den und in­ter­es­sant auf­be­rei­te­ten Zu­gang nicht nur zur Ge­schich­te der Dy­nas­tie, son­dern auch zu an­de­ren wich­ti­gen Per­sön­lich­kei­ten, dem All­tag, der Wirt­schaft, der Po­li­tik und Kul­tur ei­ner gan­zen Epo­che. Bil­der, In­for­ma­ti­ons­tex­te, Ge­schich­ten, Land­kar­ten, ei­ne Zeit­leis­te und ein Stamm­baum der Habs­bur­ger wir­ken als mul­ti­me­dia­les An­ge­bot zu­sam­men.Margaret Parmy, Regent Niderlandów

Na południe od Ghent, miasto Oudenaarde, znany ze zwycięstwa, tutaj 1708 Marlborough i Prince Eugene zdobył ponad francuski. Symbol potężnego zamku, TO 1385 Zbudowany przez Filipa Śmiałego. Kaiser Karl V. tutaj towarzyszyła jego dworu i jego ministrowie otwarty w wojnie przeciwko Francji w jego siedzibie. Więc sens jego pobyt w kategoriach politycznych było, ale znalazł wolnego czasu, aby rozpocząć romans. MÓWI SIĘ, tu ujmuje po raz pierwszy pasję do kobiety.[...]