Posts TaggedHabdanck

History of the schlesiske familien til grevene uradligen Posadowsky-Wehner

Wappen-Posadowski

Den sex er en del av den schlesiske adel Posadowsky og har sitt hjem i høyre øvre kysten mellom Oels