Inlägg taggade ‘ Varor adress ’

Allmän adress herrgården- och markägare i norra Tyskland : tillsammans med sina ägodelar

General-Adressbuch

De: Calsow Fr. : Allmän adress herrgården- och markägare i norra Tyskland : tillsammans med sina ägodelar till platsen för 500 Morgonen upp : från officiella källor. 3, Ostpreussen, Berlin, 1871Niekammer: Pomeranian Estates Adressbok

Pommersches-Gueteradressbuch

Lista över alla produkter med uppgifter om egendom, med information om ägarna, Hyresgäst och chef, och ett alfabetiskt läge- och individer och en manuell register över de kungliga myndigheter i provinsen!Silesian Estates Adressbok

Güteradressbuch

Lista över alla herrgårdar och separat egendom- och skogsområden, och fler varor, i samhället tillsammans med en nettovinst på cirka 1500 Mark och var mer benägna att fastighetsskatten, med en detaljerad förteckning över personer. Silesian Estates Adressbok : 5. Utsignal, 1894 : Lista över alla herrgårdar och oberoende Gutsbezirke, och de större gårdar i provinsen Schlesien, Silesian Estates Adressbok : 8. Utsignal, 1905 : Lista över alla herrgårdar och oberoende Gutsbezirke, och de större godsen i provinserna Schlesien, Silesian Estates Adressbok : 10. Utsignal, 1912 : Lista över alla herrgårdar och oberoende Gutsbezirke,  [...]