Posts Tagged ‘ Gravinnskrifter ’

Komplett samling av alle innskriftene på kirkegården i Leipzig

Leisegang-Friedhof-Leipzig

Selv om det ikke er alles ting er å gå mellom gravene, for familien, uante dette forskningsarbeidet måter å se på, som en arv fra tre århundrer 2000 Innskrifter!